Belasting4you.nl

Het ABC voor het MKB

Ondernemer? Maak een afspraak!

Administratie, is dat nodig?

Veel ondernemers houden een administratie bij omdat het wetttelijk verplicht is. Dat is natuurlijk ook zo, maar als je de administratie goed uitvoert, dan kan je de informatie gebruiken om je zaak beter te runnen.

Je hebt meer inzicht in opbrengsten, kosten, omzet en winst, zodat je beter kunt inspelen op actuele ontwikkelingen. Je weet ook beter hoeveel belasting je moet betalen en kan daarvoor alvast liquide middelen reserveren.

Aparte bankrekeningen

Je hebt al een bankrekening die je gebruikt voor de privé uitgaven. Als je een eigen bedrijf hebt, dan kan je het beste een aparte bankrekening openen voor jouw zakelijke inkomsten en uitgaven. Daarmee kost het minder tijd voor jou of jouw boekhouder om na afloop van het jaar de winst van jouw bedrijf te berekenen. Bovendien is het voor de belastingdienst gemakkelijker te controleren.

Meer dan boekhouden

De administratie is meer dan het bijhouden van een boekhouding. Zo is het ook nodig om je uren bij te houden want daarmee kan je zelfstandigenaftrek claimen en dus minder belasting betalen.

Andere voorbeelden:

  • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
  • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen met toebehoren
  • bankafschriften en creditcardafrekeningen,contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • agenda's, op papier of in electronische vorm (ook mailverkeer)
  • software en databestanden
  • kilometeradministratie

Wie kan mijn boekhouding doen

Je kan het beste zelf de administratie bijhouden, want dat geeft je het meeste inzicht in de stand van zaken. Het is ook mogelijk om je boekhouding uit te besteden aan Belasting4You en vervolgens periodiek samen te bespreken hoe je ervoor staat.

Boekhouden in Microsoft Excel

Het meest flexibel en voordeligst is de financiële administratie bijhouden in Excel. Je kan ook een boekhoudprogramma kopen of online bijhouden, dan betaal je (veel) meer. Aan beide oplossingen zitten voor- en nadelen, denk er goed over na.

Belasting4You heeft zelf modellen gemaakt om de boekhouding bij te houden in Excel. Het hierbij is dat bankmutaties naar Excel worden overgezet zodat je niet alles zelf de hand moet invoeren. Als je speciale wensen hebt, dan kan Belasting4You een Excel-model op maat maken.

Enkele voorbeelden van Excel-modellen zijn te vinden bij downloads.

Aanvullend zijn er onder andere modellen beschikbaar voor:

  • Het maken van debiteurenfacturen (opbrengst)
  • Afschrijvingsberekeningen
  • Model voor het berekenen van de verschuldigde omzetbelasting

Handige links over zakelijke administratie

Een goede adviseur verdient zich zelf terug. Daarom Belasting4You